Mobiele menu

Basisonderwijs

Sinds de opening van onze Risk Factory in mei 2019 ontvangen we basisschoolleerlingen van groep 8. Daarbij staat het beleven van gezondheids- en veiligheidsrisico’s centraal.

Kinderen in deze leeftijd zijn in staat om dat wat ze beleven/leren in de Risk Factory te vertalen naar hun eigen school- en thuissituatie en daarbij hun gedrag aan te passen. Het rendement is hoog, zo blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek aan de Risk Factory maatregelen te nemen om de eigen gezondheid en veiligheid te verbeteren. Ze zijn zich bewuster van risico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdgenoten die geen deel hebben genomen.

Alle leerlingen die tot nu toe onze Risk Factory hebben bezocht, beoordelen ons met een 8,3. De leerkrachten beoordelen de Risk Factory met een 8.5.  

Scenario Dode Hoek
Kinderen met begeleider bij bus in Risk Factory zetten met pionnen dode hoek van een bus uit

onze Gezondheids- en veiligheidsScenario's

In nagebootste praktijksituaties ervaren basisschoolleerlingen van groep 8 hoe om te gaan met gezondheid- en veiligheidsrisico's én leren ze hoe te handelen. Dat doen we met 12 realistische en interactieve scenario's. De scenario’s zijn bepaald op basis van kerndoelen van het primaire onderwijs.

Wat de leerlingen bij de Risk Factory aan gezondheid en veiligheid beleven, gaat ook over de rechten die zij als kind hebben. Ze ontdekken verschillende kinderrechten en wat die voor hén betekenen. Zodra kinderen hun eigen rechten leren kennen, kunnen ze er ook voor opkomen.  

Meer informatie zie je op YouTube: Sfeervideo Risk Factory Limburg-Noord.

Praktische informatie

Een bezoekje aan onze Risk Factory neemt ongeveer een dagdeel in beslag. Het bezoek zelf duurt 3 uur, maar daar komt natuurlijk nog reistijd bij. Het is mogelijk om in de ochtend of in de middag te komen. Dit kun je aangeven tijdens het aanmelden. 

We ontvangen uitsluitend één klas tegelijkertijd. Vooraf maken we met de leerkracht afspraken over hoe het bezoek eruit komt te zien. Op de dag zelf wordt de klas door ons met een bus opgehaald. Daarna zijn ze drie uur in de Risk Factory en beleven ze allerlei scenario’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Na afloop brengen we de klas weer terug naar school. 

De Risk Factory heeft met (bijna) alle schoolbesturen afspraken gemaakt over de kosten van een bezoek. De scholen ontvangen dan ook automatisch een uitnodiging van ons. In dat geval betekent het dat de school kosteloos een bezoek aan onze Risk factory kan brengen.

Alle scholen in onze regio ontvangen vlak voor het eind van het schooljaar van ons een uitnodiging voor het nieuwe schooljaar. Door hier op te reageren kunnen scholen zich aanmelden voor een bezoek.

Heb je onverhoopt geen mail van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen alsnog een bezoek kunnen inplannen. We ontvangen jullie graag!

Stuur een e-mail naar [email protected]