Mobiele menu

Waterveiligheid

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, waardoor het risico op wateroverlast en overstromingen toeneemt. Ook als je niet bij een rivier of beek woont, kun je te maken krijgen met wateroverlast door hevige stortbuien.

Bij dit scenario leren basisschoolleerlingen van groep 8 en senioren om te gaan met de gevolgen van extreem weer.

  • Hoe kan je jezelf voorbereiden?
  • Hoe kun je daarbij rekening houden met mensen in je omgeving?
Kinderen beleven het scenario waterveiligheid en lopen met een zaklamp door een donkere ruimte