Mobiele menu

Risk Factory Limburg-Noord

Gezond en veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met zelfredzaamheid. In Risk Factory Limburg-Noord beleven basisschoolleerlingen van groep acht en senioren risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 112 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren ze (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.

Risk Factory Limburg-Noord is gevestigd in de oude brandweerkazerne op de Nijmeegseweg 40 in Venlo. Het pand is omgebouwd naar een realistische alledaagse wijksituatie, waarin de scenario’s beleefd kunnen worden. Op 6 mei 2019 heeft Risk Factory Limburg-Noord haar deuren geopend voor de doelgroep basisschoolleerlingen van groep 8 en is sinds januari 2020 ook te bezoeken voor de doelgroep senioren.

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN

De gekozen aanpak, beleven door realistische en interactieve scenario's, is onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd. Zo weten we dat de groepen die een bezoek hebben gebracht aan de Risk Factory:

  • hoger scoren op prestatie- en kennistesten over handelingen bij onveilige situaties,
  • aantoonbaar meer kennis hebben over de behandelde gezondheids- en veiligheidsonderwerpen,
  • risico’s beter kunnen inschatten en beoordelen.

De kracht van samen

Risk Factory Limburg-Noord is een initiatief van Veiligheidsregio Limburg-Noord en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners, een samenwerking waar we trots op zijn! Onze partners zijn (mede)verantwoordelijk voor de inhoud van de scenario’s, zodat deze zo realistisch en effectief mogelijk zijn. Daarnaast helpen zij bij de werving van vrijwilligers en leveren zij materialen, zoals uniformen en voertuigen.

Wie zijn onze partners?

Meerdere risk factories

Het concept van de Risk Factory komt uit Groot-Brittannië. Hier is in Edinburgh de eerste Risk Factory succesvol opgericht. Naast de Risk Factory in onze regio, zijn er ook Risk Factories in de regio's Twente en Midden- en West-Brabant.