Mobiele menu

Gezond omgaan met internet

Bij dit scenario beleven basisschoolleerlingen van groep 8 en senioren de risico’s op het internet.

  • Met wie ga je contacten of vriendschapsverzoeken aan?
  • Wat is cyberpesten?
  • Wat zijn de gevolgen van cyberpesten voor iemand?

De doelgroepen krijgen handvaten aangeboden voor het maken van veilige keuzes. 

Senioren beleven het scenario 'gezond omgaan met internet'