Mobiele menu

Terug in de tijd

Bij dit scenario ontdekken senioren wat ze nú al kunnen doen om de kans op eenzaamheid in de toekomst te verkleinen. 

  • Welke verlieservaringen vormen een trigger voor het gevoel van eenzaamheid en hoe zijn die met elkaar verweven?
  • Welke preventieve maatregelen kun je nemen om bij (toekomstige) verliezen het risico op eenzaamheid te verkleinen?
  • Hoe ga je het gesprek aan over verlies en eenzaamheid?
Twee senioren zitten beide achter de computer in de Risk Factory