Mobiele menu

Welkom bij Risk Factory Limburg-Noord

24 mei 2019

Vandaag om 12.00 uur gingen de deuren van Risk Factory Limburg-Noord onder luide sirenes van hulpdiensten en met knallende confetti officieel open. Groep 8 leerlingen van alle scholen in regio Limburg-Noord kunnen vanaf nu de Risk Factory bezoeken en op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties beleven.

In de Risk Factory staat beleving centraal. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s, wijst onderzoek uit. Ze geven zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen. Met levensechte scenario’s stappen kinderen in een wereld waarin hulpdiensten en tal van organisaties dagelijks verkeren.

Partners

Met de Risk Factory zetten diverse organisaties zich samen in om kinderen gezondere en veiligere keuzes te laten maken en te leren handelen, mochten ze ooit in een ongezonde of gevaarlijke situatie terecht komen. Provincie Limburg, gemeenten regio Limburg-Noord, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Vincent van Gogh, GGD Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord en Veiligheidsregio Limburg-Noord dragen inhoudelijk bij aan de scenario’s in de Risk Factory, zodat deze actueel blijven. Dankzij subsidie van Provincie Limburg kan door Radboud Universiteit onderzoek worden gedaan naar het maatschappelijk effect. Ook is er intensieve samenwerking met Risk Factory Twente om de eerste twee belevingscentra in Nederland verder door te ontwikkelen.

Versterken van Limburg

De provincie Limburg, vertegenwoordigd door demissionair gedeputeerde Hans Teunissen van de Sociale Agenda Limburg 2025, Ruimte en Onderwijs, benadrukt: ’’Met de Risk Factory zorgen we dat onze leerlingen nóg beter worden voorbereid op hun toekomst met alle uitdagingen op het gebied van ‘Gezondheid en Veiligheid’ die hierbij horen. We leren ze om te gaan met moeilijke situaties en ze de juiste keuzes te laten maken. En hoe mooi is het dat dit gebeurt in een veilige oefenomgeving. Als de Risk Factory in de toekomst haar doelgroep uitbreidt naar de senioren van Limburg, wordt het rendement nog groter.’’
Voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, en tevens burgemeester van de gemeente Venlo waar de Risk Factory is gevestigd, Antoin Scholten: “Met de Risk Factory hebben we niet alleen een initiatief in onze regio om trots op te zijn, maar maken we met vele partners samen de regio gezonder en veiliger.”

Winnende vlog

Sinds begin mei hebben 15 klassen, met in totaal meer dan 400 leerlingen, de Risk Factory al bezocht. Zowel de leerlingen, de begeleidende ouders én de leerkrachten hebben hun bezoek steeds geëvalueerd. Ook zijn deze leerlingen gevraagd om deel te nemen aan een vlogwedstrijd over hun ervaringen bij de Risk Factory. Tijdens de officiële opening, die begeleid werd door dagvoorzitter Lex Uiting, werd de meest originele en dus winnende vlog bekend gemaakt en getoond. Groep 8 van Bassischool De Brink uit Melderslo won de eerste prijs. Naast de uitnodiging om aanwezig te zijn en een belangrijke rol te vervullen bij de officiële opening, reikte burgemeester Scholten de leerlingen een prijs uit.