Mobiele menu

Rabobank steunt Risk Factory

4 september 2019

Vandaag ondertekenden Rabobank Venlo e.o. en Veiligheidsregio Limburg-Noord een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee steunt de Rabobank de komende jaren de Risk Factory. De ondertekening vond plaats voorafgaand aan de ledenvergadering van de Rabobank, die plaats vond in het gebouw van de Risk Factory aan de Nijmeegseweg in Venlo.

Met de Risk Factory zetten hulpdiensten en -organisaties zich samen in om risico’s op het gebied vangezondheid en veiligheid te verkleinen en kinderen te leren handelen, mochten ze ooit bij een incident betrokken raken. Projectleider Nick Boersma: “Eind dit jaar gaan we van start met de ontvangst van senioren. Er zijn steeds meer senioren in Limburg. Als zij leren om te gaan met risico’s op gebied van gezondheid en veiligheid, lopen ook zij minder risico’s en weten ze wat te doen, mocht het toch misgaan.” 

Maatschappelijke agenda Rabobank

Directeur Rabobank Venlo e.o. Addy Lutgenau: “In 2017 hebben wij onze maatschappelijk agenda gepresenteerd waarin het thema veiligheid in de regio met stip op de eerste plaats stond. Op hetzelfde moment werd het idee van de Risk Factory aan ons gepresenteerd. Een prachtig initiatief waarin zowel kinderen als ouderen in een veilige belevingsomgeving leren hoe om te gaan met allerlei risico’s die ze dagelijks kunnen tegenkomen. Door te investeren in de Risk Factory dragen we bij aan het verbeteren van de veiligheid en dat is Growing a better world together.”

Supporters

Directeur Rabobank Venlo e.o. Addy Lutgenau en directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord Jac Rooijmans ondertekenen samenwerkingsovereenkomst en staan met overeenkomst in de hand

“Naast partners die zich samen met ons inzetten voor het bevorderen van de veiligheid en gezondheid in Limburg, zijn wij ook op zoek naar supporters. Dat zijn bedrijven en instellingen die ons helpen met een gift. De Risk Factory wordt in de basis gefinancierd uit een financiële bijdrage van de gemeenten in Noord en Midden Limburg. Wij kunnen aanvullende financiering goed gebruiken voor bijvoorbeeld de inhoudelijke doorontwikkeling van onze scenario’s. Fijn dat de Rabobank in ons concept wil investeren,” geeft algemeen directeur van Veiligheidsregio Limburg-Noord Jac Rooijmans aan.

Resultaten Risk Factory tot nu toe

  • 6 mei ontvangst eerste school
  • Officiële opening Risk Factory 24 mei
  • Bijna 800 leerlingen hebben Risk Factory al bezocht (32 klassen)
  • Gemiddelde score scenario’s bij leerlingen en leerkrachten 8,3
  • Gemiddelde score begeleiders bij leerlingen 9,1