Mobiele menu

Partners erkennen belang van Risk Factory voor regio

12 maart 2019

Partners van Risk Factory Limburg-Noord verbinden zich de komende vijf jaar aan dit belevingscentrum voor kinderen en senioren. Zij erkennen dat het beleven van scenario’s bij kan gaan dragen aan een gezondere en veiligere regio. Vandaag ondertekenden zij hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

De partners zijn (mede)verantwoordelijk voor de inhoud van de belevingsscenario’s, zodat deze het meeste effectief zijn. Daarnaast helpen zij bij de werving van vrijwilligers en leveren van materialen zoals voertuigen en uniformen.

Vinger aan de pols

Provincie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord, Vincent van Gogh en Veiligheidsregio Limburg-Noord houden de vinger aan pols. Zij bespreken twee keer per jaar de voortgang van de Risk Factory. Naast hun inhoudelijke bijdragen kan er dankzij de subsidie van Provincie Limburg onderzoek gedaan worden naar het maatschappelijk rendement.

Eerste schoolbezoek

Begin mei bezoeken de eerste basisscholen Risk Factory Limburg-Noord. Dit zijn de scholen waarmee al eerder een convenant is gesloten over het integreren van de Risk Factory in het lesprogramma. Doel is dat alle basisscholen in de regio de Risk Factory gaan bezoeken. Hiervoor kunnen de scholen zich aanmelden.

Concept Risk Factory

Met realistische en interactieve scenario’s ervaren groep 8 leerlingen, en later ook senioren, (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren ze hoe te handelen. Denk aan brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid, groepsdruk, 112 bellen, handelen in noodsituaties, positieve gezondheid en het belang van hygiëne. Levensechte ervaringen veranderen risicopercepties. En dat geeft zelfvertrouwen om, als het er echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen.