Mobiele menu

Nieuw scenario verkeersveiligheid voor senioren

2 mei 2023

Vanaf deze maand lanceren we in samenwerking met de Provincie Limburg en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) een nieuw scenario verkeersveiligheid voor senioren. Het scenario is gericht op het veilig gebruiken van een elektrische fiets in het verkeer. Senioren ervaren door middel van moderne VR-technieken realistische verkeerssituaties waarin zij de risico’s, die een elektrische fiets met zich meebrengt, leren kennen en voorkómen.

Leren door beleven

Senioren eraren nieuw scenario met VR-bril op een fiets naast een Arriva Bus.

In het nieuwe scenario beleven senioren aan de hand van een Virtual Reality ‘game’ het gebruik van een elektrische fiets in het verkeer. De deelnemers stappen op een fiets en zien door een VR-bril hoe ze een fietsroute door Limburg afleggen. Tijdens deze route worden ze geconfronteerd met verschillende keuzes die ze moeten maken bij bijvoorbeeld kruispunten of het inhalen van andere fietsers. Na afloop gaan de deelnemers samen in gesprek over de keuzes die ze tijdens het scenario hebben gemaakt en hoe deze uitpakten. Ook wordt er gesproken over veiligheidsmiddelen zoals fietshelmen en spiegels.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde van de Provincie Limburg en tevens voorzitter van het ROVL: “Het aantal ernstige verkeersongevallen onder fietsende senioren is het afgelopen jaar helaas toegenomen. Juist voor deze groep is het belangrijk dat ze lang gebruik kunnen maken van de fiets. Om erop uit te trekken om sociale contacten te onderhouden, om gebruik te maken van voorzieningen of om zich al fietsend te ontspannen. Het is belangrijk dat ouderen weten hoe ze op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan het verkeer, zodat de kans op een ongeluk wordt beperkt. De Risk Factory geeft tips en handvaten aan senioren die direct in de praktijk toegepast kunnen worden. Een mooi project waarmee we ervoor zorgen dat mensen langer veilig kunnen blijven fietsen, want onze provincie nodigt daar beslist voor uit!”

Het ROVL is samen met Provincie Limburg een van de eerste partners van de Risk Factory. Nick Boersma, programmamanager van Risk Factory Limburg-Noord, vertelt: “Binnen de Risk Factory gaan we regelmatig in gesprek met onze partners om te zien of doorontwikkeling van scenario’s nodig is. Samen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze doelgroepen en kijken we naar de maatschappelijke ontwikkelingen. Het ROVL gaf daarbij aan een toename te zien in het aantal ongevallen met de elektrische fiets. We hebben samen een nieuw scenario neergezet waarin senioren dit belangrijke actuele thema optimaal kunnen beleven, zodat ze beter voorbereid op de fiets stappen. Ik ben blij met het eindresultaat.”