Mobiele menu

Kinderrechten in de Risk Factory, nieuwe samenwerking met UNICEF Nederland

29 augustus 2023

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten raken ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Denk aan het recht op bescherming tegen misbruik, het recht op bescherming van privacy of het recht op onderwijs en gezondheidszorg. Als ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie komt UNICEF op voor deze rechten. Risk Factory Limburg-Noord en UNICEF Nederland gaan een samenwerking aan om kinderrechten in de Risk Factory te integreren.  

“UNICEF ondersteunt gemeentebesturen om kinderrechten op lokaal niveau te realiseren. Het opzetten van de Risk Factory is een mooie manier van de gemeenten uit deze veiligheidsregio om daar invulling aan te geven en daarin werken we graag samen.” zegt Esther Vreeburg, programmamanager Child Friendly Cities bij UNICEF Nederland.  

Kinderrechten in de Risk Factory 

Kinderen weten vaak al best veel over hun eigen rechten, maar realiseren zich dat niet altijd. Vaak kennen ze de overkoepelende term kinderrechten niet. Zodra kinderen hun eigen rechten leren kennen, kunnen ze er ook voor opkomen. Wat basisschoolleerlingen van groep 8 bij Risk Factory Limburg-Noord aan gezondheid en veiligheid beleven, gaat ook over de rechten die zij als kind hebben. Hoe gaan zij om met, op het eerste oog wellicht onschuldige, verzoeken? Welke invloed hebben zijzelf op het maken van gezonde en minder gezonde keuzes? Hoe gaan ze om met hun online privacy? Nick Boersma, programmanager Risk Factory Limburg-Noord: “Tijdens het bezoek aan de Risk Factory ontdekken leerlingen verschillende kinderrechten en wat die voor hén betekenen. Ik ben trots dat we hier door de samenwerking met UNICEF Nederland nog meer aandacht aan geven.” 

Wat zijn kinderrechten? 

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Deze rechten zijn bedoeld om hen te beschermen. De kinderrechten zijn vastgelegd in 54 artikelen in het Kinderrechtenverdrag. Het Verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Zo staat er bijvoorbeeld in dat kinderen recht hebben op onderwijs en de vrijheid hebben om hun mening te uiten. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing. Of dat kinderen met een handicap een volwaardig en behoorlijk leven kunnen leiden en recht hebben op bijzondere zorg van de overheid. 

Wat doet UNICEF? 

UNICEF heeft als dé VN-Kinderrechtenorganisatie een unieke opdracht: alle kinderen wereldwijd geven waar ze recht op hebben. Een flinke uitdaging, waar op verschillende niveaus dagelijks aan wordt gewerkt, internationaal, nationaal en lokaal. Lokaal worden gemeenten door UNICEF Nederland ondersteunt bij de implementatie van het Kinderrechtenverdrag via het Child Friendly Cities Initiative. Dit initiatief biedt gemeenten informatie en training over kinderrechten, maar stimuleert ook uitwisseling tussen gemeenten door bijeenkomsten te organiseren en kennis te delen. “De samenwerking met de Risk Factory is een belangrijke stap voor het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen. En voor een verdere samenwerking met de gemeenten om de omgeving op allerlei vlakken kindvriendelijker te maken”, aldus Vreeburg. 

Twee personen houden bord met logo Unicef vast staande voor een gele muur met alle andere partners erop