Mobiele menu

Het belang van waterveiligheid, nu te beleven in de Risk Factory

23 mei 2023

Bij Risk Factory Limburg-Noord is op dinsdag 23 mei 2023 op feestelijke wijze het scenario ‘Waterveiligheid’ geopend. Acht basisschoolleerlingen van basisschool De Startbaan uit Velden hebben samen met Lia Roefs (Gedeputeerde Wonen, Water, Ruimte en Landbouw van Provincie Limburg) en Carolien Angevaren (Algemeen Directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord) dit scenario voor het eerst ervaren.

Pip Jansen is een van de acht leerlingen die vanmiddag als een van de eersten het scenario mocht beleven: “Ik vond het héél erg spannend en leuk om te ervaren. We hebben geleerd wat we moeten doen als er hoogwater komt. Als ik thuiskom ga ik meteen een zaklamp klaarleggen! ”

Weet wat je moet doen als het water komt

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, waardoor het risico op wateroverlast en overstromingen toeneemt. Ook als je niet bij een rivier of beek woont, kun je te maken krijgen met wateroverlast door hevige stortbuien. Door mensen mogelijke risico’s te laten ervaren en ze te laten beleven wat ze zelf kunnen doen, kunnen mensen zich beter voorbereiden.

Lia Roefs (Gedeputeerde Provincie Limburg) en voorzitter van de Regionale Actie Tafel (bestuurlijke aansturing van het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg) hierover: ‘’Bij velen staat de watercrisis van juli 2021 nog in het geheugen gegrift. Naast fysieke maatregelen, zoals dijken en buffers, is het vergroten van waterbewustzijn ook essentieel om Limburg waterveiliger te maken. De Risk Factory is een krachtig concept om met behulp van een belevend, interactief en spannend scenario dit thema tastbaar te maken. Na het doorleven van dit scenario weet je wat je moet doen als het water komt.’’

Eerste grote stap om het waterbewustzijn vergroten

‘’Het is prachtig om te zien hoe we als organisaties samenwerken om dit scenario te realiseren.” Aldus Lia Roefs. “Vanuit het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is dit een eerste grote stap om het bewustzijn hoe we met water en veiligheid om kunnen gaan te vergroten in Limburg. Dit blijft een belangrijk thema voor de komende jaren aangezien we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. We hebben elkaar echt nodig om de gevolgen van wateroverlast te beperken.’’

Leren door beleven

De Risk Factory is, als onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord, een belevingscentrum waar basisschoolleerlingen groep 8 en senioren risicosituaties op het gebied van veiligheid en gezondheid beleven. ‘Leren door beleven’ is daarbij het credo. Jaarlijks bezoeken duizenden basisschoolleerlingen groep 8 en senioren de Risk Factory. Ze doorleven scenario's op het gebied van veiligheid en/of gezondheid, zoals 'Vluchten bij brand', '112 bellen', 'Dode hoek', 'Positief gezond' en 'Omgaan met groepsdruk'. Vanaf 23 mei 2023 kunnen bezoekers van de Risk Factory ook het nieuwe scenario ‘Waterveiligheid’ beleven. Carolien Angevaren (directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord): “Binnen de Risk Factory spelen we graag in op actuele maatschappelijke thema’s. We zijn erg trots dat het programma WRL en Waterschap Limburg zich als nieuwe partners aan de Risk Factory hebben verbonden, zodat we samen dit belangrijke thema kunnen aanbieden aan onze doelgroepen.”

Basisschoolleerlingen van groep 8 openen het nieuwe scenario Waterveiligheid