Mobiele menu

Eerste schoolbesturen verbinden zich aan Risk Factory

19 januari 2019

Stichting Dynamiek, SPO Venray, SKBM en Martinus ondertekenden vandaag een overeenkomst waarmee ze laten zien achter het concept Risk Factory Limburg-Noord te staan. Afgesproken is dat de scholen de komende vijf jaar  een bezoek brengen aan dit belevingscentrum voor gezondheid en veiligheid in de regio.

Leren door beleven

De schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat door het ervaren van verschillende  levensechte gezondheids- en veiligheidsscenario’s in de Risk Factory Limburg-Noord de leerlingen van groep 8 zich meer bewust zijn van het belang van gezondheid en veiligheid. Dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen en hiernaar handelen in hun volgende levensfase. Voorzitter College van Bestuur Dynamiek Scholengroep Jos Baggen: “Het aanbieden van beleving staat steeds meer centraal binnen het onderwijs, een bezoek aan de Risk Factory sluit hier goed bij aan”.

De gezondheids- en veiligheidsthema’s binnen de Risk Factory Limburg-Noord zijn bepaald op basis van kerndoelen van het primaire onderwijs en praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten.

Maatschappelijk effect

De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory Limburg-Noord start al op school, in het klaslokaal door het spelen van een game. Achteraf krijgen de leerlingen via deze game opdrachten om het geleerde in hun omgeving in de praktijk te brengen. Zo wordt het maatschappelijk effect onderzocht en aantoonbaar gemaakt op het gebied van bewustzijn en positieve gedragsbeïnvloeding.
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord Jac Rooijmans: “De Risk Factory levert een belangrijke bijdrage om de gezondste en veiligste regio te worden in 2025”.

In het schooljaar 2018-2019 opent de Risk Factory Limburg-Noord haar deuren.