Mobiele menu

5-jarig jubileum goed gevierd: tijd om vooruit te kijken

27 mei 2024

Vijf jaar geleden ontving de Risk Factory, onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord de eerste basisschoolleerlingen. Inmiddels hebben 14.000 leerlingen en senioren het belevingscentrum in Venlo bezocht. Vanwege het 5-jarig jubileum kregen afgelopen weekend ook de partnerorganisaties, collega’s en inwoners de kans om een kijkje te nemen in het belevingscentrum. Samen met honderden bezoekers is het eerste lustrum goed gevierd. Ook is er vooruit gekeken naar welke mooie mijlpalen er nog aan zitten te komen.

Bezoekers van de open dag in de ontvangstruimte Risk Factory

Succesvolle eerste vijf jaar

Er is de afgelopen vijf jaar veel bereikt. Ruim 14.000 leerlingen en senioren hebben met veel enthousiasme allerlei scenario’s beleefd op het gebied van gezondheid en veiligheid. En samen met partners is het concept continu up-to-date gehouden. Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid inspireren tot het doorontwikkelen van bestaande scenario’s, het ontwikkelen van nieuwe scenario’s en het aangaan van samenwerkingen met nieuwe partners. Ook blijkt op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit dat het concept ‘leren door beleven’ heel effectief is. Juist door bezoekers het eerst zelf te laten beleven en er vervolgens op te reflecteren, gaan ze zich daadwerkelijk gezonder en veiliger gedragen. 

Partners voor de Risk Factory

Uitbreiding doelgroepen

Voortgezet Onderwijs

Vanaf 2025 gaat Risk Factory Limburg-Noord ook tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs ontvangen. De uitbreiding wordt in de vrijstaande ruimtes naast het huidige belevingscentrum aan de Nijmeegseweg in Venlo gerealiseerd. “We ontwikkelen scenario’s die aansluiten bij de leefwereld van deze doelgroep en bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”, vertelt Nick Boersma, programmamanager van Risk Factory Limburg-Noord. ”De tweedejaarsleerlingen zijn natuurlijk al in groep 8 bij ons op bezoek geweest. Hierdoor kunnen we gebruik maken van de kracht van herhaling. Met verdiepende en nieuwe scenario’s gaan we onder andere in op klimaatadaptatie, ondermijning, mentale gezondheid en fysieke veiligheid.” 

De doorontwikkeling naar deze doelgroep wordt gerealiseerd met behulp van diverse partnerorganisaties, zoals het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) van Provincie Limburg, het RIEC, ziekenhuis VieCuri en huisartsenkoepel Cohesie. Het is de bedoeling dat de Risk Factory voor het Voorgezet Onderwijs halverwege het aankomende schooljaar open gaat. 

Individuele senioren

Op dit moment ontvangt de Risk Factory alleen groepen senioren. Vanaf het najaar wordt het ook voor individuele senioren mogelijk op vooraf bepaalde momenten een bezoek te brengen aan de Risk Factory.